Parterapi

Parterapi er for par, der oplever problemer i parforholdet. Det kan også være at parterne savner mere nærhed og gensidighed. Det kan være svært at forstå hinanden, der kan være skænderier og konflikter eller problemer med fælles og sammenbragte børn.  Måske man har mister intensiteten følelsesmæssigt eller seksuelt. Der kan være større kriser, tab, sygdom eller utroskab.
Parterapi kan være det, der hjælper partnere med at blive sammen i et givende og godt forhold – eller parsamtaler kan hjælpe parterne med afklaring til at blive skilt.

“Frygten for igen at knytte sig følelsesmæssigt skaber et forbehold, der i sig selv alt for ofte genskaber de afvisninger, som personen søger at undgå for at undgå fornyet hjertekval.” Lars Sørensen

Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) tager sit udgangspunkt i tilknytningsteorien. Grundantagelsen er, at vi alle i parforhold har behov for samhørighed funderet i kærlighed og gensidighed, og at denne samhørighed gør os stærkere, mere selvstændige og frie. Kærlighed kan også hele sår og traumer, som vi enten har med os i den individuelle bagage eller som er opstået i parforholdet.

I EFT identificerer man det mønster, som er med til at skabe problemer for parret. Dette kan eksempelvis være at den ene part trækker sig mere og mere, mens den anden bliver mere og mere bebrejdende eller pågående. Eller der kan være mønstre med gensidige beskyldninger og konflikter eller begge parter kan trække sig og lukke for deres følelser, ønsker og håb. Mønstre som alle forhindrer nærhed og intimitet.

I parterapien arbejder man på at skabe et trygt rum, med henblik på at afdække de negative mønstre, som er med til at skabe konflikter eller afstand i forholdet, og parterapeutens rolle vil være, at hjælpe parret gennem denne proces, så åbningen til grundliggende ønsker og længsler der ligger bag disse mønstre, bliver mulig.

Når disse mønstre ændrer sig, starter processen med at skabe et positivt, givende og nærende forhold.

Parterapi skaber mulighed for forandring, intimitet og nyt liv i forholdet og kærligheden. Antallet af parterapi sessioner varierer afhængig af vanskeligheder i parforholdet og parternes individuelle ballast. For nogle par er det nok med ganske få sessioner, mens der for andre skal bruges længere tid for at arbejde med kernen af problemerne, så man kan opnå dybere og vedvarende forandring.

Emotionsfokuseret parterapier en veldokumenteret metode med valide og gode forskningsresultater. Den er udviklet af Dr. Sue Johnson professor i psykologi og psykiatri ved Ottawa universitetet i Canada, hvor hun er en af verdens førende forskere, undervisere og terapeuter inden for parterapi. Hun har modtaget flere priser for sit arbejde indenfor parterapi og er leder af International Center for Excellence in Emotionally Focused Couples Therapy (ICEEFT).

Der er lukket for kommentarer.