Mindfulnesskurser

Kursus i mindfulness meditation og stressreduktion

”Since I’ve learned to be silent, everything has come so much closer to me”
Rainer Marie Rilke

Når vi er helt til stede i vores liv, oplever vi vores kapacitet til åbenhed, glæde og handlefrihed. Vi husker alle oplevelser fra vi var børn og var i direkte forbindelse med os selv, livet og med verden omkring os.
Mindfulness er en måde at lære at forholde os direkte til, hvad der sker i vores liv. Det er en måde at tage ansvar på, ved bevidst at forholde os til os selv, vores tanker og reaktionsmønstre.

Mindfulness er en systematisk metode til udvikling af nærvær. Nærvær åbner til en dybere forbindelse til os selv og vores sansemæssige forankrede væren i verden, så vi mere direkte og åbent kan forbinde os med andre og med livet. Gennem meditation og øvelser vil mere kropslig forankring og sansemæssig åbenhed etableres.

For at vi virkelig kan glædes over det at eksistere og samtidig kan møde smerten i livet.

Forskning har påvist, at meditation og de kropslige øvelser bl.a. afhjælper stresssymptomer, smerter, søvnløshed samt fysisk og psykisk anspændthed, samt bedrer evnen til kropslig restitution.

Jeg er certificeret MBSR instruktør ud fra Jon Kabat – Zinns metode: Udviklet på “Stress Reduktion Clinic på University of Massachusetts”.                                  
Jeg tilbyder (MBSR) Mindfulness Based Stress Reduction kurser. Disse afholdes som 8 ugers aftenkursus eller tilpasses til ledere og ansatte på private og offentlige virksomheder

Kurset strækker sig over 8 uger med hverdagsaftener samt en hel dag med stilhedsmeditation. Det er bygget op om undervisning, meditationsøvelser, enkle yoga øvelser samt kropsafspænding. Deltagerne forpligtiger sig til at træne hjemme. Der udleveres mp3-lydfiler og en mappe med guidede meditative øvelser.

Der vil for hver enkelt deltager være mulighed for en individuel samtale og vejledning.
Sted: I natursmukke omgivelser, Psykologgården i Annisse, Præstevej 99, 3200 Helsinge.

 

 

Der er lukket for kommentarer.