Udviklingsgrupper

Udviklingsgruppe for psykologer, læger og psykoterapeuter.

Gruppen er grundlag for udvikling, gennem fordybelse og forbundethed indadtil og udadtil.

I vores hverdag er en dybere forbindelse med os selv grundlaget for, at kunne møde andre og livet i åbenhed.

At være i dybere forbindelse med os selv, indebærer en åbenhed og nærhed gennem vores dybere værensaspekt. En væren der åbner for en livfuldhed i vores direkte møde med verden. Gennem meditation og øvelser vil mere kropslig forankring og sansemæssig åbenhed etableres.

Ofte kan vores drømme også være en vigtig inspirationskilde. Drømmene afspejler vores personlige mønstre, peger på både vanskeligheder, skyggemateriale og håb og muligheder. Drømme kan indeholde fortættet, symbolsk og dyb meningsfuld information, som kan undersøges, forstås og integreres.

Centralt er fokus på ressourcer og eksistentielle temaer, for at kunne udvikle større glæde og udfoldelse i det personlige liv og i arbejdslivet.

Gruppen er baseret på meditation, drømmearbejde og mindfulness i dialog i form af Inquiry. Gruppen arbejder også med relationer. De relationsmønstre vi har, er af stor betydning for, hvordan vi personligt og i vores arbejde møder os selv og andre. Gruppen er baseret på en integration af psykoterapi, meditation, dybere forståelse af nærvær og dybdepsykologiske processer baseret på kunstterapeutisk efteruddannelse, 40 års meditationspraksis og mange års træning hos bla. Bente Dessau og Lisbeth Clausen.

Der er lukket for kommentarer.