Udviklingsgrupper

Udviklingsgruppe for psykologer, læger og psykoterapeuter.

Gruppen er grundlag for udvikling, gennem meditation og  drømmearbejde  skabes mulighed for fordybelse og forbundethed indadtil og udadtil.

Ofte kan vores drømme være en vigtig inspirationskilde. Drømmene afspejler vores personlige mønstre, peger på både vanskeligheder, skyggemateriale og håb og muligheder. Drømme kan indeholde fortættet, symbolsk og dyb meningsfuld information, som kan undersøges, forstås og integreres.

Centralt er fokus på ressourcer og eksistentielle temaer, for at kunne udvikle større glæde og udfoldelse i det personlige liv og i arbejdslivet.

Sammen med psykoterapeut Claus Neperus, har jeg en udviklingsgruppe for behandlere og psykoterapeuter eller andre som dagligt arbejder med kommunikation og interaktion.

Gruppen er baseret på meditation, drømmearbejde og mindfulness i dialog i form af Inquiry. Gruppen arbejder med relationer. De relationsmønstre vi har, er af stor betydning for, hvordan vi privat og i vores arbejde møder os selv og andre. Fokus er rettet mod, hvordan  vi i større grad kan udvikle- og udfolde os gennem relationer. Gruppen er baseret på den erfaring, vi begge har med integration af psykoterapi, meditation og dybdepsykologiske processer gennem mange års træning hos Bente Dessau og Lisbeth Clausen.

Der er lukket for kommentarer.